Cyflwyno atebion lleol ar gyfer

heriau newid hinsawdd byd-eang

Y Ddaear yw’r unig fyd sy’n hysbys hyd yma i fywyd harbwr. Nid oes unman arall, yn y dyfodol agos o leiaf, y gallai ein rhywogaeth fudo iddo. Ymweld, ie. Setlo, ddim eto. Hoffwch neu beidio, am y foment y Ddaear yw lle rydyn ni'n sefyll.

- SAGAN CARL

Yma yn ‘Orthios Eco Parks (Ynys Môn) Ltd’, rydym yn ymdrechu i fod o fudd i Natur, creu swyddi a mynd i’r afael â heriau hinsawdd trwy ddefnyddio technolegau o’r radd flaenaf i chwyldroi sut mae gwastraff yn cael ei drin - ailgylchu neu adennill ei gydrannau mwyaf defnyddiol a throsi’r rhai na ellir eu hailgylchu. i mewn i egni glân, gwyrdd.

Mae ein prif ganolfan yng Nghaergybi, ar ynys Ynys Môn, Gogledd Cymru, lle rydym yn adeiladu gweithlu ymroddedig o bobl leol, ond mae gennym uchelgeisiau i rannu ein harbenigedd a'n harloesiadau ledled y byd.

Ein gweledigaeth yw:

Harneisio arloesedd i helpu i ddatrys argyfwng yr hinsawdd

O'n safle yn Ynys Môn, rydym yn gweithio tuag at y nod hwn gyda phrosiectau sy'n economaidd hyfyw, yn gymdeithasol gyfrifol, yn gyfeillgar i'r Ddaear ac yn creu swyddi sydd wedi'u cynllunio i wella rheoli gwastraff trwy wneud y mwyaf o'i botensial i ail-ddefnyddio a chynhyrchu pŵer.

Mae Prif Swyddog Gweithredol Grŵp Orthios, Sean McCormick, yn crynhoi cenhadaeth y grŵp felly: “Mae'r ffactor sy'n cysylltu popeth a wnawn yn Orthios yn benderfyniad i roi gobaith i'r byd - gan ddangos y gallwn frwydro yn erbyn yr her newid yn yr hinsawdd a chydfodoli â Natur tra hefyd yn sicrhau her lewyrchus. , dyfodol cynaliadwy, ystyrlon ”.

Taith fideo

Mwynhewch daith drôn o amgylch y Parc isod.

Google translate Welsh Google translate
cliciwch i ddewis
Colour contrast Cyferbyniad
diofyn
uchel
Font size Maint y testun
i lawr
diofyn
i fyny