Orthios ydym ni

Earth Hands

Di-garbon

Crowd Penguins

Ceidwad y Blaned

Penguin Sue

Grymuso Ieuenctid

Credwn fod dyfodol net sero carbon yn bosibl ac y gall busnesau fel ein un ni chwarae rhan fawr yn hyn. Rydym eisoes wedi defnyddio'r dull effaith isel o baratoi ein safle - ail-fwriadu adeiladau presennol yn hytrach nag adeiladu o'r newydd a ffafrio cwmnïau a chyflenwyr lleol i leihau'r allyriadau a achosir gan deithio.


Nawr rydym ar y trywydd iawn i chwyldroi'r ffordd y mae gwastraff yn cael eu drin. Trwy ddyfeisio a mabwysiadu technolegau newydd rydyn ni'n gwybod sy'n gallu trosi'r hyn sy'n cael ei ddympio ar hyn o bryd fel sbwriel diwerth i mewn i danwydd, gwres a sgil-gynhyrchion a fydd yn helpu i sicrhau dyfodol glanach, gwyrddach a mwy cynaliadwy.


Rydym yn dechrau gyda Plastigau i Olew ond mae sawl prosiect arall yn cael eu datblygu gan gynnwys cynhyrchu trydan, storio batri, e-wefru, a dyframaeth - i gyd yn unol â phenderfyniad tîm Orthios i ddod yn weithrediad cwbl niwtral o ran carbon erbyn 2030 - 15 mlynedd o flaen targed y DU.


Rydym hefyd yn rhoi gobaith i bobl ifanc. Yn gyntaf, trwy gyflogi prentis lleol a'u harfogi â sgiliau a fydd yn caniatáu iddynt aros yn y rhanbarth, gan weithio ar brosiectau a fydd yn sicrhau dyfodol mwy gwyrdd iddynt hwy a'u disgynyddion. Yn ail, trwy brofi bod meddyliau busnes yn barod i ymgymryd â'r her newid yn yr hinsawdd.

Google translate Welsh Google translate
cliciwch i ddewis
Colour contrast Cyferbyniad
diofyn
uchel
Font size Maint y testun
i lawr
diofyn
i fyny