Gweithgareddau glanfa

Mae Orthios yn rhagweld y bydd 2019 yn flwyddyn brysur iawn i'r llongau masnachol, gan ddefnyddio ein cyfleusterau glanfa ar gyfer nifer o weithgareddau morol-gyfeiriedig fel cynlluniau ynni cefnfor newydd ac adnewyddu tyrbinau gwynt. Dros y 3 blynedd diwethaf, mae Orthios wedi gweld cynnydd cyson yn nifer yr ymweliadau masnachol â'n hwyneb angorfeydd. Mae hyn yn ychwanegol at y nifer uchaf erioed o longau mordeithio sy'n ymweld â'n glanfa.

Fel rhan o'r broses ddymchwel, tynnodd Orthios lanfa'r holl hen isadeiledd dadlwytho deunyddiau pwrpasol. Mae hyn yn cael ei baratoi ar gyfer defnyddio offer newydd yn ôl yr angen.

Mae ein glanfa yn gyfleuster di-glo 24 awr, dŵr dwfn, wedi'i leoli ar arfordir Môr Iwerddon, ac o fewn cyrraedd hawdd i sawl dinas fawr yn y DU ac Iwerddon. Gellir lletya llongau hyd at 300 metr ac mae ein staff yn brofiadol mewn gweithrediadau glanfa, gan gynnwys rheoli diogelwch a gwasanaeth cwsmeriaid.

Mae mwy o wybodaeth am ein glanfa i'w gweld yma.

 

Google translate Welsh Google translate
cliciwch i ddewis
Colour contrast Cyferbyniad
diofyn
uchel
Font size Maint y testun
i lawr
diofyn
i fyny