Orthios yn cynnal sesiwn lanhau traeth Penrhos i nodi agoriad ei hwb casglu sbwriel

Dyddiad:         Dydd Sadwrn 2 Hydref 2021, 10.00am – tan oddeutu hanner dydd.

Mae Orthios, y cwmni ailgylchu a thechnoleg werdd o Gaergybi, wedi nodi ei fod wedi mabwysiadu’r gwaith o fod yn safle sy’n benthyca citiau casglu sbwriel gan Cadw’ch Gymru’n Daclus, drwy gynnal sesiwn glanhau traethau gymunedol, a bydd pob un sy’n casglu sbwriel yn mwynhau sglodion ar ddiwedd y sesiwn.

Traeth Penrhos, Caergybi, Ynys Môn

 

Mae Parciau Eco Orthios yn cydweithio â Cadw’ch Gymru’n Daclus er mwyn darparu citiau casglu sbwriel am ddim mewn ffordd ddi-drafferth i bobl leol ac ymwelwyr. Oherwydd hyn, gellir cymryd camau gweithredu lleol i leihau llygredd plastig a newid yn yr hinsawdd ar Ynys Môn yn rhwyddach.

Bydd y cit newydd ar gael am y tro cyntaf at ddefnydd cyhoeddus ddydd Sadwrn 2 Hydref (10.00am tan hanner dydd) pan fydd y cwmni ailgylchu a thechnoleg werdd o Gaergybi yn cynnal sesiwn glanhau traethau a pharti amser cinio ar Draeth Penrhos, ac mae croeso i bawb.

Dywed Prif Weithredwr Orthios, Sean McCormick: “Gall yr her yn erbyn newid yn yr hinsawdd ymddangos yn ddychrynllyd, ond y gwir amdani yw y gall pob un ohonom wneud rhywbeth i leihau allyriadau carbon. Mae defnyddio ein cit casglu sbwriel am ddim gan Cadw’ch Gymru’n Daclus yn un ffordd o wneud hynny. Yn ogystal â chadw Ynys Môn yn edrych ar ei gorau, mae’n sicrhau bod unrhyw sbwriel sy’n cael ei gasglu’n cael ei ailgylchu - torri ar allyriadau carbon drwy leihau’r angen i ddefnyddio adnoddau prin y Ddaear, megis tanwyddau ffosil, i wneud pethau newydd.”

Ychwanegodd: “Fel ysgogiad, ac i ychwanegu ychydig o hwyl, bydd ein sesiwn glanhau traethau’n dod i ben gydag ymweliad gan y fan Chippy Chippy, fydd yn gweini sglodion am ddim a diod boeth neu oer i bawb sydd wedi cymryd rhan.”

Bydd cynrychiolwyr o Cadw’ch Gymru’n Daclus ar gael i egluro sut i gasglu sbwriel yn ddiogel, a bydd Sean ac aelodau eraill o dîm Orthios, sy’n tyfu’n gyflym, yno hefyd i ateb cwestiynau am waith arloesol y cwmni i droi plastigau diangen yn olew synthetig.

I gymryd rhan, ewch i https://www.keepwalestidy.cymru/Event/anglesey-penrhos-beach-clean neu e-bostiwch info@orthios.com i gael manylion am y man cwrdd

Bellach, gellir benthyg y cit casglu sbwriel am ddim gan Orthios, saith diwrnod yr wythnos. Rhaid archebu ymlaen llaw, ac yn sgil rhagofalon Covid-19, bydd defnyddwyr angen defnyddio eu menig eu hunain.  Gellir casglu pecyn o’r prif borthdy, oddi ar London Road, Caergybi. I drefnu apwyntiad, cysylltwch ag info@orthios.com (o ddydd Llun i ddydd Gwener).

 

Ymholiadau'r cyfryngau

I gael rhagor o wybodaeth am waith Orthios, cyfweliadau neu luniau, cysylltwch â:

Pam Beddard, Ymgynghorydd CC, 07767 621 207; pam.beddard@btinternet.com;

 

I gael rhagor o wybodaeth am newyddion ac ymgyrchoedd Cadw’ch Gymru’n Daclus, cysylltwch â

Guto Williams, rheolwr cyfathrebiadau Cadw’ch Gymru’n Daclus, 07767 118 014

Guto.Williams@keepwalestidy.cymru

Google translate Welsh Google translate
cliciwch i ddewis
Colour contrast Cyferbyniad
diofyn
uchel
Font size Maint y testun
i lawr
diofyn
i fyny