ORTHIOS YN RECRIWTIO FFOTOGRAFFYDD CYMREIG SYDD WEDI ENNILL GWOBRAU AR GYFER RHAGLEN ALLGYMORTH GWYRDD

Mae Orthios, y cwmni rheoli gwastraff ac ynni gwyrdd o Ynys Môn, am wella ei waith addysgol ac allgymorth amgylcheddol drwy weithio gyda Sue Flood, ffotograffydd bywyd gwyllt a chadwraeth, rhyngwladol, Cymreig, sydd wedi ennill gwobrau.

Mae’r cyhoeddiad yn cyd-fynd â llwyddiant diweddaraf Sue Flood, sydd wedi ei geni ac wedi ei lleoli yng ngogledd Cymru - y wobr gyntaf yn y categori newid yn yr hinsawdd, yng nghystadleuaeth Ffotograffydd Gwyddoniaeth y Flwyddyn, sy’n cael ei chynnal gan y Gymdeithas Ffotograffig Frenhinol mewn partneriaeth â Gŵyl Wyddoniaeth Manceinion.

Dan bartneriaeth Orthios, bydd Sue yn cyflwyno rhaglen o sgyrsiau i ysgolion a sefydliadau eraill a dogfennu gwaith y cwmni mewn lluniau i wneud yr hen safle toddi Alwminiwm Kaiser/RTZ yng Nghaergybi, Ynys Môn, mewn hwb ar gyfer dulliau arloesol i ailgylchu gwastraff, cynhyrchu ynni glân a diwydiant carbon niwtral.

Wrth groesawu’r trefniant, dywedodd Prif Weithredwr Orthios, Sean McCormick: “Mae teithiau Sue o amgylch y byd, yn gyntaf fel gwneuthurwr ffilmiau Uned Hanes BBC Natural ac yn fwy diweddar fel un o ffotograffwyr natur gorau’r byd, yn golygu ei bod wedi gweld yr effaith mae’r argyfwng hinsawdd yn ei gael ar fywyd gwyllt a chynefinoedd gwyllt drwy lygad bersonol.

Mae ei lluniau’n arddangos yn union pam mae Orthios mor benderfynol o gyfrannu at y gwaith o leihau llygredd a galluogi byw’n gynaliadwy, a bydd y cysylltiad â Sue yn ein helpu i ledaenu’r neges hon.”

Ychwanegodd: “Rydym hefyd yn edmygu’r hyn y mae stori Sue yn ei ddangos am fod yn benderfynol. Fel plentyn, gosododd y nod iddi hi ei hun o weithio gyda Syr David Attenborough, a llwyddodd – gan gydweithio â’r darlledwr ar sawl achlysur yn ystod ei chyfnod o 11 mlynedd yn Uned Astudiaethau Natur y BBC

Mae Sue Flood eisoes wedi dechrau tynnu lluniau ar safle Orthios, gan gynnwys rhai o’r cwch ymchwil pegynol mwyaf blaengar y byd, RSS David Attenborough, ar hyn o bryd yn defnyddio glanfa ddofn Orthios fel safle i hyfforddi a chynnal treialon môr.

Mae cyfyngiadau COVID-19 wedi rhwystro ymweliad â’r lanfa, ond mae Sue yn cyflwyno criw y cwmni gyda chopïau wedi’u llofnodi o’i dau lyfr, COLD PLACES ac EMPEROR: THE PERFECT PENGUIN, sy’n cynnwys lluniau iddi eu tynnu yn ystod sawl taith i ranbarthau'r Arctig a'r Antarctig y bydd yr RSS Syr David Attenborough yn ei archwilio.

Gellir gweld dwy o ddelweddau pegynol Sue ar-lein o nawr tan 2 Mai fel rhan o arddangosfa rithiol o ddelweddau buddugol a chanmoladwy ar gyfer cystadleuaeth Ffotograffydd Gwyddoniaeth y Flwyddyn RPS. Gellir gweld rhagor o enghreifftiau yn www.sueflood.com.

Mae manylion ynghylch rhaglen addysg/allgymorth Orthios wrthi’n cael eu cwblhau, ond gwahoddir unrhyw ysgol neu sefydliad sydd â diddordeb mewn cymryd rhan i gofrestru eu diddordeb drwy e-bostio info@orthios.com.

Ffoto © Sue Flood

Google translate Welsh Google translate
cliciwch i ddewis
Colour contrast Cyferbyniad
diofyn
uchel
Font size Maint y testun
i lawr
diofyn
i fyny