Rydym ni'n recriwtio Gweithredwr Cyffredinol!

Mae Orthios yn cryfhau ei ymdrechion i adeiladu dyfodol glanach, mwy gwyrdd a chynaliadwy ac yn chwilio am Gweithredwr Cyffredinol "codwr" i ymuno â'r tîm brwdfrydig sydd eisoes yn gweithio ar ei safle yng Nghaergybi.

  • Lefel rôl mynediad sydd fwyaf addas i unigolion sydd â chydsymud rhwng y llaw a'r llygad. Nid oes angen profiad blaenorol yn y diwydiant gan y rhoddir hyfforddiant yn y swydd.

 

Mae'r swyddi hyn i gyd yn waith sifftiau. Am ragor o wybodaeth ynghylch y swyddi gwag sydd ar gael, gan gynnwys swydd ddisgrifiadau llawn, cyfraddau cyflog a ffurflen gais, cysylltwch â careers@orthios.com gan ddyfynnu "Gweithredwr Cyffredinol". Mae Orthios yn gyflogwr cyfle cyfartal.

 

Ymwadiad

Ar brydiau rydym yn addasu neu'n tynnu swyddi gwag yn ôl ac mae gennym yr hawl i wneud hynny ar unrhyw bryd.

Google translate Welsh Google translate
cliciwch i ddewis
Colour contrast Cyferbyniad
diofyn
uchel
Font size Maint y testun
i lawr
diofyn
i fyny