Rydym yn recriwtio Fferyllydd Cefnogi Cynyrchiadau!

Ystod cyflog: £26k i £30k

 

Mae Orthios yn mynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd trwy chwyldroi sut mae gwastraff yn cael ei reoli. Mae'n datblygu technolegau o’r radd flaenaf i ddod o hyd i ddefnyddiau newydd ar gyfer plastigau diangen, gan gynnwys dal y cynhwysion mwyaf defnyddiol i’w hailddefnyddio a/neu eu troi’n ynni carbon isel.

Bydd ein Cyfleuster Prosesu Polymer (Plastics 2 Oil), un o’n prosiectau mawr cyntaf, yn trosi plastigau a farnwyd yn flaenorol yn rhai na ellir eu hailgylchu, yn ôl i’w cyflwr gwreiddiol o olew.

Rydym yn chwilio am Fferyllydd Cefnogi Cynyrchiadau profiadol gyda chefndir cryf mewn cromatograffeg, MS, ICP ac offer labordy eraill, mwy cyffredinol. Byddai cefndir mewn petrocemegion neu ddadansoddiad o gymysgeddau organig cymhleth yn ddymunol.

Byddwch yn rhan o dîm newydd, yn adrodd i Reolwr y Labordy. Mae hon yn rôl allweddol o fewn yr Adran Gwasanaethau Dadansoddi, a bydd yn cynnwys:

 

  • Cynorthwyo'r gwaith o sefydlu labordy newydd
  • Rheoli a chydlynu eich tasgau dyddiol o fewn y labordy’n effeithlon, cynnig dadansoddiad sampl arferol cywir a chyflym
  • Sicrhau bod y labordy’n glynu’n llym at ISO 17025
  • Archebu ac olrhain nwyddau treuliadwy
  • Ymgymryd â’r gwaith o ddatblygu dulliau dadansoddol newydd yn ôl yr angen
  • Cynhyrchu adroddiadau a chyflwyniadau
  • Defnyddio System Rheoli Gwybodaeth y Labordy (LIMS)

Os oes gennych y sgiliau a’r profiad perthnasol a bod gennych ddiddordeb yn y swyddi hyn, cysylltwch â careers@orthios.com am fanylion llawn y crynodeb rôl swydd, polisi diogelu data a ffurflen gais, gan ddyfynnu rôl y swydd “Fferyllydd Cefnogi Cynyrchiadau”.

Mae'r swyddi hyn i gyd yn waith sifftiau.

Ymwadiad - Ar brydiau rydym yn addasu neu'n tynnu swyddi gwag yn ôl ac mae gennym yr hawl i wneud hynny ar unrhyw bryd, gan gynnwys cyn y dyddiad cau a nodir.

 

Google translate Welsh Google translate
cliciwch i ddewis
Colour contrast Cyferbyniad
diofyn
uchel
Font size Maint y testun
i lawr
diofyn
i fyny