Rydym yn recriwtio Ysgrifennydd Technegol!

Cyflog: oddeutu £28,000

 

Gan fod y busnes yn tyfu, mae swydd newydd ar gael ar gyfer Ysgrifennydd Technegol profiadol sydd â chefndir cryf mewn gwaith diwydiannol neu weithgynhyrchu. Dyma gyfle cyffrous i ymuno â phrosiect newydd gyda buddion amgylcheddol cryf o’r dechrau.

Mae hon yn swydd allweddol yn yr adran P2O, a bydd yn cynnwys:

  • Datblygu dogfennaeth gynhwysfawr sy'n bodloni safonau'r sefydliad
  • Caffael dealltwriaeth dda o'r prosesau a'r cyfarpar gweithredol er mwyn trosi gwybodaeth weithredol gymhleth yn gynnwys cyfarwyddol syml, cywir a chlir
  • Ysgrifennu gweithdrefnau hawdd eu darllen sy'n bodloni anghenion y gynulleidfa darged, trosi iaith gymhleth a manwl gweithdrefnau a chynnal a chadw gweithgynhyrchwyr yn weithdrefnau ystyriol ar gyfer y tîm Gweithrediadau
  • Datblygu a chynnal a chadw cronfeydd data manwl o ddeunyddiau cyfeirio priodol, gan gynnwys gwaith ymchwil, profion defnyddioldeb, a manylebau dylunio
  • Gweithio ochr yn ochr â Pheirianwyr Safle a'r tîm Gweithredol i droi eu dealltwriaeth a'u gwybodaeth gyfredol yn llawlyfrau cyfarwyddyd cryno
  • Ymchwilio i gynnwys newydd a chynnwys sydd eisoes yn bodoli, eu hamlinellu, eu hysgrifennu a'u golygu, gan weithio'n agos â sawl adran i ddeall gofynion y prosiect
  • Casglu gwybodaeth yn annibynnol gan arbenigwyr pwnc i ddatblygu, trefnu ac ysgrifennu llawlyfrau gweithdrefnau, manylebau technegol, a dogfennaeth brosesau
  • Gweithio gydag arweinwyr datblygu a chefnogi i adnabod pob cronfa ddogfennaeth. Adolygu, golygu a phennu'r datrysiad gorau ar gyfer casglu data a storio canolog
  • Ymchwilio i dempledi pensaernïol sy'n cynnal safonau'r sefydliad a safonau cyfreithiol, eu creu a'u cynnal a'u cadw, a chaniatáu symud data yn rhwydd
  • Datblygu cynnwys ar ffurfiau cyfrwng eraill er mwyn sicrhau'r lefel uchaf o ddefnyddioldeb, gydag arddull gyson a chydlynol ar draws yr holl ddogfennaeth

Mae'n hollbwysig bod deiliad y swydd yn gallu dysgu a deall pynciau cymhleth yn gyflym, ac yn meddu ar brofiad blaenorol o ysgrifennu dogfennau a deunyddiau gweithrediadol ar gyfer gwahanol fathau o gynulleidfaoedd. 

Os oes gennych y sgiliau a’r profiad perthnasol a bod gennych ddiddordeb yn y swydd wag hon, cysylltwch â careers@orthios.com gan ddyfynnu Ysgrifennydd Technegol i gael manylion llawn y crynodeb swydd, y polisi diogelu data a'r ffurflen gais.

Ymwadiad - Ar brydiau rydym yn addasu neu'n tynnu swyddi gwag yn ôl ac mae gennym yr hawl i wneud hynny ar unrhyw bryd, gan gynnwys cyn y dyddiad cau a nodir.

Google translate Welsh Google translate
cliciwch i ddewis
Colour contrast Cyferbyniad
diofyn
uchel
Font size Maint y testun
i lawr
diofyn
i fyny