Y Parc Eco - Caergybi, Ynys Môn

Ein safle yn Ynys Môn yw'r lle delfrydol i ddatblygu cyfleuster rheoli gwastraff ac ynni adnewyddadwy sy'n arwain y byd ac sy'n canolbwyntio ar helpu i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd mewn ffordd economaidd hyfyw, cymdeithasol gyfrifol, tebyg i fusnes ac eco-ymwybodol.

Mae'n unigryw yn y rhanbarth, gan elwa o gysylltiadau trafnidiaeth ffyrdd, rheilffyrdd a môr rhagorol, llu o adeiladau amlbwrpas, ardaloedd mawr o ddiogelwch caled a diogelwch 24 awr, wedi'u gosod o fewn llawer erw o gynefin bywyd gwyllt a golygfeydd naturiol.

Mae hefyd yn cynnwys iard switsh drydanol unigryw - sy'n cynnig y potensial i Orthios gyflwyno canolfannau storio a data batri mawr.

Mae'r adlam economaidd wedi cychwyn eisoes, gyda chreu swyddi gwerth chweil, amser llawn, gan gynnwys cyflogi a hyfforddi prentisiaid o'r genhedlaeth y bydd eu hangen i barhau i fynd i'r afael â'r heriau hinsawdd a chynaliadwyedd a adawyd iddynt gan y gorffennol.

Taith o'r awyr

Dechreuwch y fideo i fwynhau golygfa llygad drôn o'r wefan.

Gwyliwch y fideo
Google translate Welsh Google translate
cliciwch i ddewis
Colour contrast Cyferbyniad
diofyn
uchel
Font size Maint y testun
i lawr
diofyn
i fyny