Plastics 2 Oil

Plastics 2 Oil

Ar gyfer sawl math o blastig, nid oes datrysiad ailgylchu uniongyrchol yn bodoli. Ond gellir eu chwalu -
‘depolymerised’ - i ail-gipio eu cynhwysion.

Fodd bynnag, gall y broses hon fod yn ddrud.

Felly, y buddsoddiad gan Orthios a'i bartneriaid mewn technoleg arloesol Plastigau i Olew (P-2-0) - dull diogel, cost-effeithiol a glân o ddadelfennu polymerau i gael cymysgedd y gellir ei ail-ddefnyddio o olewau, cemegau, nwy a gwres.

Mae manteision system Orthios yn lluosog ond yn cynnwys:

 • Lleihau faint o blastig sy'n cael ei anfon i safleoedd tirlenwi neu ddarganfod ei ffordd i'n
  cefnforoedd
 • Cynhyrchu ffynhonnell tanwydd sero-sylffwr a fydd yn lleihau ein dibyniaeth ar danwydd ffosil
 • Ail-hawlio cydrannau defnyddiol o bolymerau, a thrwy hynny leihau dibyniaeth tanwydd ffosil
  ymhellach tra hefyd yn helpu diwydiant trwy ddarparu ffynhonnell allyriadau-lite o, er
  enghraifft, torgoch o ansawdd uchel (sy'n ofynnol gan hidlwyr) a bitwmen synthetig.
 • Cynhyrchu trydan ar gyfer y Grid Cenedlaethol
 • Creu gwres y gellir ei gyfeirio at fentrau Orthios eraill, gan gynnwys y rhai sy'n cefnogi diogelwch
  bwyd.
Google translate Welsh Google translate
cliciwch i ddewis
Colour contrast Cyferbyniad
diofyn
uchel
Font size Maint y testun
i lawr
diofyn
i fyny