Plastigau i Olew

Ar gyfer sawl math o blastig, nid oes datrysiad ailgylchu uniongyrchol yn bodoli. Ond gellir eu chwalu -
‘depolymerised’ - i ail-gipio eu cynhwysion.

Fodd bynnag, gall y broses hon fod yn ddrud.

Dyna pam mae Orthios a'i bartneriaid yn buddsoddi mewn technoleg arloesol Plastigau i Olew (P-2-O) - dull diogel, cost-effeithiol a glân o ddadelfennu polymerau i gael olew y gellir cynaeafu llawer o ddefnyddiau hanfodol ohono.

Mae manteision lu'r system Orthios yn cynnwys:

  • Lleihau faint o blastig sy'n cael ei anfon i safleoedd tirlenwi neu sy'n canfod ei ffordd i'n moroedd
  • Ail-hawlio cydrannau mwyaf defnyddiol plastigau sydd eisoes yn bodoli ac felly lleihau'r galw am y tanwydd ffosil sydd ei angen i greu polymerau newydd
  • Lleihau dibyniaeth ar danwydd ffosil ymhellach trwy ddarparu i'r diwydiant ffynhonnell allyriadau isel o lawer o'r defnyddiau sydd eu hangen i greu cynhyrchion newydd ac sydd eu hangen ar gyfer adeiladu
  • Creu gwres y gellir ei ddefnyddio ar gyfer mentrau Orthios ar gyfer y dyfodol, gan gynnwys y rhai sy'n cefnogi diogelwch bwyd
  • Ailsefydlu gwastraff plastig fel adnodd gwerthfawr ac ysgogydd swyddi gwyrdd yn hytrach na niwsans
Google translate Welsh Google translate
cliciwch i ddewis
Colour contrast Cyferbyniad
diofyn
uchel
Font size Maint y testun
i lawr
diofyn
i fyny